Jongeren zijn niet alleen de toekomst, jongeren zijn het NU!
home
home

The Lighthouse Foundation is een stichting die zich inzet voor jongeren in Latijns Amerika, specifiek kansarme jongeren die opgroeien in gebieden die veel te maken hebben met urban conflict, stedelijke gebieden waar geweld veel slachtoffers maakt.

The Lighthouse Foundation geeft jongeren de kans om zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, ongeacht geslacht, ras, taal, religie, sociale of economische positie.

Met inzet van sport & spel wordt gebruik gemaakt van de methodische lijn “ervaren – leren – verdiepen – toepassen” om jongeren in Latijns Amerika een gevoel van eigenwaarde te geven, hen te leren de juiste keuzes te maken en door talent-ontwikkeling dichter bij zichzelf uit te komen.  

                                             

 

Deze methodische lijn wordt ook gebruikt op Nederlandse scholen in het PO en VO om bewustzijn te creëren over de levensomstandigheden van leeftijdgenoten in Latijns Amerika, die opgroeien in gebieden die veel te maken hebben met urban conflict

Hier vindt u onze Jaarrekening
Stichting Todos 2016. Jaarrekening.pdf
lespakket PO.pdf
lespakket VO.pdf
contact
lezingen.pdf
Sport for development ervaringsreis.pdf